ההרצאות האחרונות של הרב:

שאל את הרב יוסף בן פורת

חנוך לנער על פי דרכו

חנוך לנער על פי דרכו

שאלה כבוד הרב תמיד אומר חנוך לנער על פי דרכו

קרישת הדם ביום השמיני לולד זה גם לגברים וגם לנשים?

קרישת הדם ביום השמיני לולד זה גם לגברים וגם לנשים?

שאלה ערב טוב, בגלל שאני מאמין די גדול בתורת משה

כיצד האדם יודע שהוא בוטח בה' יתברך בכל ליבו?

כיצד האדם יודע שהוא בוטח בה' יתברך בכל ליבו?

כבוד הרב שלום! אני מאוד רוצה לעבוד על עצמי בעניין

הקמת משפחה לאנשים עם נכויות שונות

הקמת משפחה לאנשים עם נכויות שונות

שאלה הנני עובדת עם תלמידים בעלי נכויות מורכבות וחלקם בעלי