ראש השנה

עשרת ימי תשובה

כיפור

סוכות

הושענא רבה

חנוכה

פורים

פסח

ספירת העומר

יום העצמאות

שבועות

יז בתמוז

בין המיצרים

תשעה באב

תעניות